Huset på Fornetoftevej 7


Huset på Fornetoftevej 7 er godkendt som enkeltmandsprojekt. Pædagogisk uddannede medarbejdere er tilknyttet huset og kommer om eftermiddagen, aftenen og i weekenden.

Find dette tilbud på Tilbudsportalen nedenfor: