Støtte i egen bolig


Du kan også få støtte i egen bolig, jf. SEL § 85.

Flere unge, som flytter ud af botræningen i egen lejlighed, har stadig behov for støtte i hverdagen.

Støtten tilrettelægges efter den enkeltes behov. Der kan være tale om støtte til praktiske opgaver i hverdagen, støttende samtaler, eller noget helt andet.