Samarbejde med offentlige instanser:

 

Professionshøjskolen Absalon

Socialtilsyn Øst

Arbejdstilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Datatilsynet

Anbringende Kommuner

Psykiatrien i Region Sjælland

Læger og Tandlæger

Psykologer