Pædagogisk Tilgang


Vores tilgang er afgørende for, at den unge føler sig mødt, hørt og anerkendt, og får oplevelsen af indflydelse på eget liv. Vi benytter relations-, og anerkendende pædagogik, Low Arousal, ligesom vi har en praktisk pædagogik tilgang.
Når vi anerkender den unge, tager vi afsæt i dennes verden med dertil hørende normer og værdier. At anerkende er at acceptere, at min verden er anderledes end din, og at mening ikke absolut er en fællesnævner. At anerkende er at møde andre med en tro på, at de har noget særligt at bidrage med, og at de har gode grunde til det, de gør.
Anerkendelse er at respektere den andens meningsfuldhed, kompetencer, indsats, bidrag, tilstedeværelse, holdninger, synspunkter, erfaringer og overvejelser. Anerkendelse, ses blandt andet gennem en lyttende og åben kommunikation, hvor der er plads til at stille undrende spørgsmål.
Vi benytter os af ikke-konfronterende adfærd, hvorfor vi altid bruger positivt kropssprog; sænk skuldrene, træk et skridt tilbage, og tal med lavere stemme.
I botrænings husene tilstræber vi, at menneskesyn, værdigrundlag og det vi gør, er forbundne begreber. Dermed er begreber som respekt, tillid, ligeværd, tryghed, omsorg, kærlighed, anerkendelse og selvbestemmelse grundlæggende værdier i vores pædagogiske arbejde. Vi sætter en tydelig struktur og genkendelige rammer og forudsigelighed, ligesom vi i det daglige arbejder med Zonen for nærmeste udvikling.