Socialøkonomisk virksomhed


Botræningen Magleby er en socialøkonomisk virksomhed.

Botræningen Magleby drives af Fonden Magleby. Af vedtægterne fremgår det, at Fonden Magleby ikke udbetaler et evt. driftsoverskud og at fonden har et almennyttigt formål.

I bestyrelsen for Fonden Magleby sidder fem personer, der har ansvaret for Botræningen Magleby og som ansætter ledelsen.

At være socialøkonomisk virksomhed betyder, at virksomheden har et socialt formål og at et evt. overskud skal geninvesteres i virksomheden. Intet overskud fordeles til privatpersoner.

Betegnelsen socialøkonomisk er en form for varemærke, der viser at Botræningen Magleby tager et stort socialt ansvar og bidrager til at løse sociale opgaver i samfundet.

Samtidig er det en garanti for, at der ikke genereres profit.
Botræningen Magleby er en privat drevet virksomhed, der har et tæt samarbejde med offentlige instanser og myndigheder.