Bostedet Magleby er en registreret socialøkonomisk virksomhed


Bostedet Magleby drives socialøkonomisk af ”Fonden Magleby”.
At være socialøkonomisk virksomhed betyder, at virksomheden har et socialt formål og at et evt. overskud skal geninvesteres i virksomheden. Intet overskud fordeles til privatpersoner.

Betegnelsen socialøkonomisk er en form for varemærke, der viser at Bostedet Magleby tager et stort socialt ansvar og bidrager til at løse sociale opgaver i samfundet.

Samtidig er det en garanti for, at der ikke genereres profit.
Bostedet Magleby er en privat drevet virksomhed, der har et tæt samarbejde med offentlige instanser og myndigheder.

Du kan se dokumentation for, at vi er registreret af Erhvervsstyrelsen som socialøkonomisk virksomhed her