Beskyttet beskæftigelse


På Magleby Skolecenter kan du få et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103.

Du bliver en del af hverdagen på Magleby Skolecenter. Du får arbejdsopgaver og aktiviteter der passer til dig. Du færdes i trygge rammer sammen med voksne du kender godt.

Du kan for eksempel gå sammen med vores pedel, hvis du er praktisk anlagt, og være med til vores sportsaktiviteter og i det sociale liv.