Beskyttet beskæftigelse


Når du bor i Botræningen Magleby, kan du få et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103.

Du bliver en del af fællesskabet på Magleby Skolecenter. Du får arbejdsopgaver og aktiviteter der passer til dig. Du færdes i trygge rammer sammen med voksne, du kender godt.

Du kan for eksempel gå sammen med vores pedel, hvis du er praktisk anlagt, og være med til vores sportsaktiviteter og i det sociale liv.

Du får beskæftigelse i en af vores produktioner. Vi har produktioner indenfor:

  • Håndværk
  • Grøn Service
  • Køkken
  • Gartneri
  • Dyrepasning
  • Rengøring
  • Pedel