Målgruppen


 

Vi tilbyder botræning jf. SEL §§ 107, 66, og 76.3.1.

Målgruppen beskrives som:

Unge af begge køn i alderen 16 til 30 år.

Unge med psykiske og sociale problemer.

Unge, der er retarderede i mildere grad, har lav IQ, er tidligt skadet, har indlæringsproblemer.

Unge med diagnoserne: Autisme i mildere grad, ADHD, ADD, OCD, personlighedsforstyrret, angst, m.m.

Unge, der har brug for et individuelt tilrettelagt botilbud.

Unge, der ikke mestrer deres egen hverdag.

Unge, der har haft en forstyrret opvækst og lever med mén deraf.

Unge, der er i risiko for eksklusion, udviser destruktive handlemønstre/selvmord.