Uddannelse


En del af de unge, der bor i Botræningen Magleby er i gang med uddannelse.

Nogle af dem går på STU. STU er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som mange af de unge benytter.

Andre er på FGU, som foregår på en produktionsskole i Slagelse, Næstved eller Korsør.

Der er mulighed for at gå på VUC, hvor man tager AVU eller HF.