Samarbejde med Magleby Skolecenter


Botræningen Magleby samarbejder i det daglige meget tæt med Magleby Skolecenter. Langt de fleste beboere er i gang med en STU uddannelse på Magleby Skolecenter. De ansatte på Botræningen Magleby er også tilknyttet Magleby Skolecenter i forskelligt omfang, og det giver en rigtig god tryghed. De trygge rammer er forudsætningen for at kunne udvikle sig og lære noget.

Nogle unge, der er i gang med en STU uddannelse har brug for et botilbud sammen med deres STU. De har brug for noget mere støtte for at de for alvor kan få glæde af deres STU. På Botræningen Magleby støtter vi de unge i at passe deres uddannelse. Hvis du både har brug for et botilbud og et skoletilbud, kan vi tilbyde en samlet løsning.

Du kan læse mere om STU Magleby på www.stu-magleby.dk